Uzlaştırma Süreleri Nasıl Belirlenir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Uzlaştırma Süreleri Nasıl Belirlenir?

MADDEKONUSÜRE
5271 S. K. m. 253/4Uzlaşma tekflinin reddedilmiş sayılacağı süreŞüpheli, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde
5271 S. K. m. 253/12Uzlaştırmacının uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırma süresidosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde
5271 S. K. m. 253/12Uzlaştırma bürosu uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırılmasını uzatma süresiuzlaştırmanın sonuçlandırılması için verilen sürenin en çok yirmi gün daha uzatılabileceği
5271 S. K. m. 253/16Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştıklarını beyan edecekleri süreen geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
5271 S. K. 253/21dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresinin işlemeyeceği süreŞüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat