Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

UZLAŞMA TUTANAĞI

1- Taraflar

İşbu tutanak ….. adresinde ikamet eden ….. ve vekili ….. adresinde faaliyet gösteren, ….. Barosu’na ….. sicil numarasıyla kayıtlı Av. ….. ile ….. adresinde ikamet eden ….. ve vekili ….. adresinde faaliyet gösteren, ….. Barosu’na ….. sicil numarasıyla kayıtlı Av. ….. arasında, yapılan müzakereler sonucunda varılan mutabakat üzerine, tanıklar ….. adresinde ikamet eden ….. ile ….. adresinde ikamet eden ….. huzurunda düzenlenmiştir.

2- Uyuşmazlığın Konusu

Uyuşmazlık .. / .. / …. tarihinde ….. Caddesi ….. Sokak girişinde taraflardan …..’in yönetimindeki ….. plakalı ….. marka araç ile …..’in yönetimindeki ….. plakalı ….. marka ticari taksi arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen hasarın tazmini isteminden doğmuştur. Bilirkişi raporuna göre kazada taraflardan …..’nin sekizde beş, …..’nin ise sekizde üç oranında kusurlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca …..’e ait ….. plakalı araçta ….. TL, …..’e ait ….. plakalı araçta ….. TL maddi hasar meydana gelmiştir.

3- Uzlaşmanın Özü

Taraflardan her biri kendi aracındaki maddi hasarı karşılayacak, taraflardan ….. karşı tarafa …..-TL’yi işbu tutanağın imzalandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde tek parça halinde ödeyecektir. Bu miktarın bu süre içerisinde taksitle ödenmesi teklifleri kabul görmeyecektir.

Taraflar bu tutanağı imzalamakla karşılıklı olarak, söz konusu kaza nedeniyle doğmuş ve doğacak birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tüm hak ve istemlerden feragat etmişlerdir.

Taraflardan ….. karşı taraf vekalet ücretini ve uzlaşma tutanağının hazırlanması için yapılan masrafları yüklenecektir.

4- Uzlaşmanın Yapıldığı Yer ve Tarih

İşbu uzlaşma tutanağı .. / .. / …. tarihinde ….. İli, ….. İlçesi adresinde imzalanmıştır.

…………….                                                                   ……………..

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat