Uyuşturucu Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulanması

T.C
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2009/13382
KARAR NO: 2010/06426
KARAR TARİHİ: 23.03.2010

➡ UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK, ETKİN PİŞMANLIK
➡ İHPAR ÜZERİNE EVİNDE ARAMA YAPILARAK BULUNAN UYUŞTURUCUNUN KARDEŞİNE AİT OLDUĞUNU VE KARDEŞİNİNDE YAKALANMASINA SAĞLADIĞI,KARDEŞİNİNDE BEYANINDA YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN TAMAMININ KENDİNE AİT OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ.
➡ SANIKLARIN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANACAĞI.

ÖZET: Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine alınan arama kararına dayanılarak sanığın evinde yapılan aramada ele geçen madde ve hapların kardeşine ait olduğunu söylediği ve kardeşinin evini göstererek yakalanmasını sağladığı, yine evinde ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanığın kardeşinin de ele geçen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu ikrar etmesi eylemlerinde her iki sanık hakkında da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar R.ve A.hakkında (Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nce yapılan yargılama sonucu, 07.05.2009 tarihinde 2009/104 esas ve 2009/154 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıkların müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 22.07.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık hakkında tayin olunan 100 gün adli para cezasından TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken cezanın 83 gün yerine 87 gün olarak belirlenmesi, gün para cezasının TCK’nın 52. maddesi uyarınca para cezasına çevrilirken sonuç cezanın doğru hesaplanması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak,

Y… F… mahallesi S… sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki çok sayıda ihbar üzerine bu sokakta bulunan evlere ilişkin alınan arama kararına dayanılarak sanık A.’nin evinde yapılan aramada 71 adet poşet içinde net 39,8 gram madde maddesi ile 2 adet extacy hap ele geçirilmesinden sonra sanık A.’nin, evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kardeşi diğer sanık R.’a ait olduğunu söyleyip, kalmış olduğu evi de göstererek bu sanığın yakalanmasını ve suçunun ortaya çıkmasını sağladığı; yine evinde ve üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanık R.’ın, sanık A.’nin evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, hakkında sanık A.’nin soyut beyanı dışında delil bulunmadığı bir aşamada ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ettiği anlaşıldığından, her iki sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 23.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat