Uyuşturucu Temin Etme Suçunun Cezası Nedir?

YARGITAY 10. Ceza Dairesi
ESAS: 2011/12607
KARAR: 2014/4673

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A) Sanık Mustafa hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilen dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Suç konusu 259,2 gramdan ibaret esrarı, kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, şüpheyi aşan kesin delil bulunmadığı aşamada, bu esrarın bir bölümünü diğer sanık Fatih’e vereceğini söylemek suretiyle, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

B) Sanık Mustafa hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

Sanığın, sübut bulan uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu gizlemek ve bu suçun cezasından kurtulmak için, uyuşturucu madde kullandığını belirttiği, suç tarihinde sanığın uyuşturucu madde kullandığının teknik yöntemlerle de saptanmadığı dikkate alınarak, sanık hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma” suçundan beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

C) Sanık Fatih hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Sanığın, kendisine kullanması için birkaç içimlik esrar temin etmesi için diğer sanık Mustafa ile anlaşması üzerine, Mustafa’nın suç konusu esrarı temin ettiği, sanığın bu esrarı satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı ve tek olan fiilinin bütünüyle “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğugözetilmeden, bu suç yerine, “uyuşturucu madde ticareti yapma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

D) Sanıklar Önder ve Murat hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

1-30.06.2008 tarihinde … plakalı araçta ele geçirilen 146,66 gram maddeyle ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örneği getirtilerek dosyaya konulması, yoksa buna ilişkin ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,

2- Kabule göre; 146,66 gram maddenin esrar olduğu kabul edilse dahi, sanıkların savunmaların aksine, suç konusu esrarı satacaklarına veya başkalarına vereceklerine ilişkin delil bulunmadığı, fiillerinin bütün olarak “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden her iki suçtan ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,
16.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat