USULSÜZ TEBLİGAT – TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

USULSÜZ TEBLİGAT – TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Usulsüz Tebliğ Nedeni ile Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinin Düzeltilmesi  Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. …………. İcra Müdürlüğünün ………../……… Esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine icra takibi yapılmıştır. Yapılan icra takibi ile ödeme emri ise, müvekkilin bir haftalığına anne ve babasını ziyaret etmek amacı ile ailece köye gittikleri için, tebligat karşı komşumusu ………………….………’a  tebliğ edilmiştir.
  2. Müvekkil şehir dışından …./…./….. tarihinde döndüğünde, komşusu tebligatı teslim etmiştir. Ancak, müvekkil ödeme emrini aldığında ödeme emrine itiraz süresi geçmiştir.
  3. Tebligat Kanununun 20 ve 21. maddeleri gereğince yapılan tebligat usulsüzdür. Müvekkil, usulsüz tebligatı …./.…/…….. tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır. Müvekkilin komşusuna yapılan tebligatın usulsüz olduğunun tespiti ile, usulsüz olarak yapılan tebligatı öğrendiği …./.…/…….. tarihinin tebliğ tarihi olarak tespit edilerek düzeltilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün …..…/…….. Esas sayılı dosyası ve her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 16, 18; Tebligat Kanunu md. 21 vd. ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, yapılan tebligatın usulsüz olarak yapıldığının tespiti ile ödeme emrinin tebliğ tarihini tebligatı öğrenme tarihim olan …/…/… tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Şikayet Eden Borçlu Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat