ÜSTE FİİLİ TAARUZ SONUCU ÖLÜM

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

ÜSTE FİİLİ TAARUZ SONUCU ÖLÜM

ASKERİ YARGITAY CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
DOSYA KARAR NO:
TEMYİZ  EDEN

SANIK                                  :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Temyiz  talebidir.
SUÇ                                       :Ölüm sonucu doğuran üste fiilen taarruz
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Müvekkilim Askeri Ceza Kanununun 91. maddesindeki suçu işlememiştir. Müvekkilim ile maktül arasında hiçbir husumet bulunmamaktadır. Olayın gerçekleşmesinde, müvekkil ….ve ……’un nöbet yerine götürülürken askeri usulün gerektirdiği şekilde kontrollü bir biçimde götürülmeyişlerinin etkisi söz konusudur. Bu hususa kararda hiçbir şekilde deyinilmemiştir.
  2. Müvekkil tek el ateş etmiştir. Ateş ettiği bölgenin masa üstü bölge olmaması, maktül ve mağdurun karınlarının üst tarafından yaralanmaması müvekkilin hedef almadığını, fiili kasten işlemediğini göstermektedir.
  3. Yine tüm tanıklar müvekkilim …..’ın maktül ile konuştuğunu beyan etmişlerdir. Bu da olayın şakalaşmalar etrafında gerçekleştiğini göstermektedir. Müvekkil…..’ın silahın tetiğine önce bastığı ateş almayınca yeniden kurma kolun u çekerek silahın tetiğine bastığına dair dosyada yeterli ve kesin delil yoktur. Çelişkili ve şüpheli bir durum olmasına rağmen bu durumun sanığın lehine yorumlanmaması usul ve yasaya aykırıdır.
  4. Sanığın öldürme fiilini kasten işlemesini gerektirmeyecek bir olayın olmadığı sabittir. Tanık ifadelerinden de anlaşıldığı gibi müvekkilim mağdura ve maktüle nişan alamamıştır. Zaten ….. metre mesafeden nişan alması ve öldürme fiilini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Müvekkilimin olay sırasında cama dayanır vaziyette durması, normalde sağ elini kullanırken fiili sol eliyle gerçekleştirmesi öldürme kastının olmadığını göstermektedir.
  5. Müvekkilimin gerçekleştirdiği eylemi, emir ve talimatlara aykırı olarak tüfekle oynaması ve arkadaşları olan maktül ve mağdurla şakalaşması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 85 maddesini ihlal etmektedir. Müvekkilimin Türk Ceza Kanunu değil Askeri Ceza Kanunu ile yargılanması ve cezalandırılması hukuka aykırıdır. Kaldı ki, müvekkilim adam öldürme fiilini kasten işlemiş olsa bile, kasten adam öldürme Askeri Ceza Kanunun da değil Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir ve bu kanun uygulanmalıydı.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu hükmün bozulmasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

Sanık Vekili

                                                                                                                                              Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat