Uluslar Arası Suçlarda Dava Ve Ceza Zamanaşımı Süreleri

Gaiplik Kararı Dava Dilekçesi Örneği

ULUSLAR ARASI SUÇLARDA DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

MADDE
SUÇ
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

76

Soykırım suçu

Zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı işlemez.

77

siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen adam öldürme suçu

Zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı işlemez.

77

siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevketme suçu

Zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı işlemez.

78

77. maddede yazılı suçları işlemek için örgüt kurma veya yönetme suçu

Zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı işlemez.

78

77. maddede yazılı suçları işlemek için kurulan örgüte üye olmak suçu

Zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı işlemez.

79

Göçmen kaçakçılığı suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

79

Mağdurların; hayatı bakımından bir tehlike oluşturması veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenen göçmen kaçakçılığı suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

79

Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen göçmen kaçakçılığı suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

80

İnsan ticareti

onbeş yıl

yirmi yıl

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat