Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ücretine Uygulanacak Faiz Nasıl Hesaplanır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ücretine Uygulanacak Faiz Nasıl Hesaplanır?

Ulusal bayram ve genel tatil ücretinin zamanında ödenmemesi du­rumunda, bunun ödenmesinde gecikilen süre için borçlunun temerrüde düştüğü ve temerrüt faizi ödenmesi gerektiği söylenebilecektir(BK.102). Ancak, ulusal bayram ve genel tatil ücretine uygulanacak gecikme faizinin (temerrüt faizinin) ne olacağı noktasında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle konu hakkında bazı somut olgular da dikkate alınarak değer­lendirilmelidir. Zira İş Kanunu genel olarak ücretteki gecikmeye ait bir gecikme faizi getirmekte (İş K. 34) fakat ulusal bayram ve genel tatil ücre­tine uygulanacak temerrüt faizi hakkında herhangi bir hüküm içermemek­tedir. Yargıtayın konuyla ilgili vermiş olduğu kararlarda İş K.34 uyarınca “mevduata uygulanan en yüksek faiz”in gecikme faizi olarak ulusal bay­ram ve genel tatil için de uygulanması gerektiğini belirtmektedir.

Öte yandan ulusal bayram ve genel tatil ücreti Türk parasıyla öde­necekse faiz de Türk parası mevduata uygulanan faiz olur. Fakat ulusal bayram ve genel tatil ücretinin dövizle ödenmesi gereken hallerdeyse aksine bir anlaşma yoksa, uygulanacak gecikme faizi “Devlet Bankaları­nın o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranıdır (3095 sy. Kanun 4/a). Hükmün açılımı bağlamında sadece “devlet bankalarınca o yabancı paraya uygulanan bir yıl vadeli mevduat hesabı faizinin en yüksek olanı tespit edilecektir. Devlet Banka­sı niteliği taşımayan bankaların faizi bizi ilgilendirmediği gibi devlet bankalarında da yalnızca bir yıl vadeli mevduat faizine itibar edecektir. Sözleşmeyle bunun özel bankaların faiz oranlarını da kapsar biçimde tespiti öngörülebilir. Fakat anlaşmayla getirilen oranın yasaca öngörü­lenden düşük olmaması gerektiğini belirtmeliyiz.

İster Türk Parası isterse dövizle ödeme ve faiz söz konusu olsun, fa­iz oranları yıllık olarak ele alınacak ve gecikmenin başladığı ilk andan itibaren o anki faiz yıllık süre için uygulanacak, bu yılın bitip izleyen yılın başladığı andaki yıllık oran yine bir yıllık süre için uygulanacak yani faiz oranı her bir yılın başındaki yıllık oran olarak bir yıl boyunca tatbik edilecektir. Yoksa bir yıllık süre içindeki herhangi bir zaman dili­mindeki en yüksek faiz oranı olarak algılanmayacaktır. Faizin ilk başlan­gıç anı ise işverenin temerrüde düşürüldüğü ilk tarihtir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat