Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti

  • İşçinin tatil günü ücreti, çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.
  • Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
  • Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, saat ücretinin yedi buçuk katı dır.
  • Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca ça­lıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar

Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücretler, primler,

iş yerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları üc­retler ve sosyal yardımlar

ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.

Yüzdelerin Ödenmesi

  • Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile,
  • içki verilen ve

hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerde,

“yüzde” usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis kar­şılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına “yüzde” eklene­rek veya ayrı şekillerde alınan paralarla

kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan, yahut da onun kontro­lü altında bir araya toplanan paraları

İşveren iş yerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır.

İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafın­dan alındığında, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.

Yüzdelerden toplanan paraların, o iş yerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle gösterilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat