Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

 

Profesyonel takımı bulunan Kulüplerle Profesyonel Teknik Adamlar arasında yapılacak akitlerde kullanılmak üzere örnek olarak hazırlanmıştır.

  1. TARAFLAR

A – TEKNİK ADAM

Görevi
Lisansı
Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No./Pasaport No.
Ana adı ve Baba adı
Doğum Yeri ve Tarihi (ay, gün)
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Kulüp Tebligat Adresi
Adresi (Tebligata Elverişli) *

 

FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No/Pasaport No.
Doğum Tarihi(gün, ay ve yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli) *

 

B – SPOR KULÜBÜ

Yasal Adı 
Tescil Numarası 
Bölgesi 
Adresi (Tebligata Elverişli) * 
Yetkili Temsilcinin
Adı ve Soyadı
 

 

Yetkili Temsilcinin Kulüpteki Görev ve Unvanı 

 

*Kulüp binası veya tesisleri dışında bir adres gösterilmesi zorunludur.

 

 

 

FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Sözleşme görüşmelerinde fiili olarak görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No/Pasaport No.
Doğum Tarihi(gün, ay ve yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli) *

 

 

  1. ÖZEL HÜKÜMLER

*Basılı hak ve yükümlülükler dışında kalan anlaşma maddeleri bu bölümde yer alır.

  1. ŞARTLAR
Sözleşmenin Başlama Tarihi
Sözleşmenin Bitiş Tarihi
Aylık Ücret (Net, Brüt)
Gördüğü En Son Kursun Yeri ve Tarihi

ÖDEME ŞEKLİ :

(Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Türk Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Teknik Adamların Statü ve Çalışmaları Talimatı hükümleri uygulanır. )

  1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya Sözleşme’ye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça Tarafları bağlamaz.

  1. UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözüme bağlama yetkisi münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na aittir.

Taraflar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarına karşı süresi içinde ancak TFF Tahkim Kurulu’na başvurulabilirler.

  1. SON HÜKÜMLER

Her iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen iş bu … sayfalık Teknik Adam Tip Sözleşmesi … tarihinde … birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve bir nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Teknik Adamın veya

Vekilinin

 

Adı ve Soyadı
 

 

İmzası
 

 

 

Kulüp Temsilcisinin
Adı, Soyadı ve Kulüpteki Unvanı
 
İmzası
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulüp Adına ve Hesabına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
 

 

İmzası
 

 

 

 

Teknik Adam Adına ve Hesabına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
 

 

İmzası
 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM:

İşbu sözleşme TFF tarafından    … /… /…    tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir.

 

Sorumlu Memurun

Adı ve Soyadı 
İmzası 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat