Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCU TİP SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARAFLARI HAKKINDAKİ BİLGİLER

SÖZLEŞMEYİ YAPAN KULÜBÜN BİLGİLERİ

1- KULÜP ADI          :

2- KULÜP ADRESİ   :

3- VARSA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDA KULÜP ADINA HİZMETLERİNDEN FAYDALANILAN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN

ADI SOYADI             :

SÖZLEŞMEYİ YAPAN FUTBOLCUNUN BİLGİLERİ:

1- ADI SOYADI         :

2- DOĞUM YERİ       :

3- DOĞUM TARİHİ   :

4- BABA ADI             :

5- NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER VE NÜFUS CÜZDANI NO:

6- KULÜP DIŞI ADRESİ            :

7- VARSA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDA KULÜP ADINA HİZMETLERİNDEN FAYDALANILAN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN

ADI SOYADI             :

8- FUTBOLCUNUN SÖZLEŞME YAPMADAN ÖNCEKİ STATÜSÜ

9- FUTBOLUCUNUN BİR EVVELKİ KULÜP ADI:

SÖZLEŞMENİN GENEL ESASLARI

1- Profesyonel futbolcu istihdam eden kulüpler ile profesyonel futbolcu arasında yapılacak işbu …………………………………… Sözleşmesi Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre düzenlenmiştir.

Bunun dışındaki sözleşmeler ………….. tescil edilmez. Sözleşme futbolcu ile kulübün yetkilisi tarafından noter huzurunda 4 nüsha olarak imzalanır. Sözleşmenin aslı noterde kalır. Üç sureti tescil dönemi içerisinde olmak kaydı ile tanzim tarihinin takip eden üç iş günü içerisinde ilgili kulüp tarafından ………………..’a ibra edilmesi zorunludur. Süre tatil gününde sona ererse takip eden iş günü mesai bitimine kadar uzatılmış sayılır. Futbolcu da aynı sürede sözleşmeyi ……………..’a ibraz etme hakkına sahiptir.

…………..da tescil edilen sözleşmelerin iki nüshası ………..kalır. İsteği halinde bunlardan biri futbolcuya verilir, diğer nüsha ilgili kulübe iade edilir.

2- Kulüp ve futbolcu birbirlerine her türlü tebligatı sözleşmede gösterilmiş olan adreslere iadeli-taahhütlü mektupla yaparlar. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve …………….. bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

3- Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ……………….. Yönetim Kurulu ve…..Kurulu yetkilidir.

Futbolcu                                                      Kulüp Yetkilisi

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat