Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

T.C YARGITAY

9.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 2233

Karar: 2000 / 19

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Söz konusu olayda hükümden sonra yürürlüğe giren TCK. nun 4421 sayılı Kanunla değişik ek maddesi ile ağır para cezasının 12 misil yerine 39 misli artırılması suretiyle fazla ceza tayini isabetsizdir.

(765 S. K. Ek. m. 1) (3713 S. K. m. 7)

Yasadışı terör örgütüne girmek, patlayıcı madde atmak ve ruhsatsız silah bulundurmaktan sanık M. ile terör örgütünün propagandasını yapmaktan sanıklar Y. Türk ve E.’in yapılan yargılamaları sonunda; tüm sanıkların müsnet suçtan dolayı ayrı ayrı mahkumiyetlerine dair Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.09.1999 gün ve 1999/67 esas 1999/124 karar sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun İle Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olması

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanıklar vekillerinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine. Ancak:

Hükümden sonra yürürlüğe giren TCK. nun 4421 sayılı Kanunla değişik ek 1/b-8 maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 7. maddesindeki ağır para cezasının 12 misil yerine 39 misli artırılması suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bil cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK. nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan sanık Murat’ın 3713 sayılı Kanunun 7/1 madde 2. cümlesi gereğince takdiren 100.000.000.- lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, 4421 sayılı Kanunla değişik ek 1/b-8 maddesi gereğince para cezası 12 misli artırılarak sanığın 1.200.000.000.- lira ağır para cezasıyla cezalandırmasına TCK. nun 55/3. maddesi gereğince cezası 1/3 oranında indirilerek sanığın 800.000.000.- lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, diğer para cezaları ile toplanarak neticeten, 801.413.333.- lira ağır para cezası ile cezalandırmasına,

Sanık Y. Türk ve E.’in 3713 sayılı Kanunun 7/2 maddesi gereğince ayrı ayrı 50.000.000-ar lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, 4421 sayılı Kanun gereğince para cezaları 12 misli artırılarak sanıkların 600.000.000 ar lira ağır para cezasıyla cezalandırılmalarına sanıklardan E.’in cezası, TCK. nun 55/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirilerek bu sanığın 400.000.000.- lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, denilmek suretiyle diğer yönleri doğru bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak düzeltilerek ONANMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat