Terk Sebebiyle İhtar Kararı Verilmesi Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Terk Sebebiyle İhtar Kararı Verilmesi Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
…………….

DAVACI :
VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1-Davalı …….. ile müvekkil …………. tarihinde evlenmişlerdir. Davalı evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadıyla evlenme tarihinden 8 ay sonra müşterek evi terk ederek ve tüm eşyalarını alarak babasının evine gitmiştir. Halbuki,davalının evini terk etmesini gerektirecek hiçbir haklı sebebi de yoktur.

2- Dost ve akrabaların bu konudaki girişimleri de olumlu bir sonuç vermemiştir.
3-Aradan 3 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Davalı ……….’ın müvekkil tarafından hazırlanan …………………….. adresindeki evine mahkemenizin takdir edeceği dönüş masraflarını yatırmaya hazırız.

HUKUKİ SEBEBLER
DELİLLER :
: MK md.164 ,HUMK ve ilgili mevzuat.
Nüfus kayıtları,tanık beyanları ikamesi mümkün her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen evine dönmeyen davalı ……..’a;

1/Yukarıda adresi verilen evine dönmesi,

2/Dönmediği taktirde Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılacağının ihtaren bildirilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.15/08/2012

DAVACI VEKİLİ

Adı ve Soyadı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat