Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Terekenin Tasfiyesinin Yapılması İstemi Dilekçesi Örneği (Alacaklılar Tarafından)

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Terekenin Resmi Tasfiyesinin Yapılması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalıların murisi …’den alacaklıydı. Murisin ölümünden sonra müvekkilim alacaklarını mirasçılardan talep etmiş ancak bugüne kadar alamamıştır.

2-) Mirasçıları, murisin müvekkilime olan borçlarını ödemedikleri gibi yeterli bir güvencede vermemişler ve murisin alacaklarının tahsili için de bir girişimde bulunmamışlardır.

3-) Bu durumda alacağı tehlikeye düşen müvekkilim alacağını tahsil amacıyla murisin terekesinin resmi tasfiyesini talep etmektedir.

4-) Bu nedenle, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması için talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 633 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Alacak belgeleri, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muris …’nin terekesinin resmi tasfiyesinin yapılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat