Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Mahkemeden gelen tensip tutanağında hem davacıya hem de davalıya yapması gereken bir takım görev ve yükümlükler verir. Tensip tutanağı geldiğinde mahkemenin davacı ve davalıdan ne istediğine bakılmalıdır.

Davacı, dilekçesini mahkemeye vererek boşanma davasını başlatmış olur. Mahkeme dilekçeyi inceler ve bir takım kararlar alır. Mahkeme, davacının verdiği dilekçede eksiklikler görürse tensip tutanağının davacıya ulaşmasıyla birlikte 2 hafta içinde bunları gidermesi istenir.

Mahkeme, tensip tutanağı gönderdiği davalıdan da dosyaya belge, delil ve tanık sunmasını ister. Tensip tutanağı eline ulaşan davalı da bu tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde mahkemeye cevap vermelidir. Davalı, boşanma davasına konu olan olaylar hakkında ki bilgileri ve tanıkları cevap dilekçesinde yazarak mahkemeye bildirir. Bu hususa çok dikkat edilmelidir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat