Temyiz Süreleri

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Temyiz Süreleri


(20 Temmuz 2016 tarihinden önce)
* TABLODA YER ALAN BİLGİLER, 1086 SAYILI MÜLGA HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

Asliye Hukuk Mahkemesi 15 gün (Tebliğden itibaren)
Sulh Hukuk Mahkemesi 8 gün (Tebliğden itibaren)
İş Mahkemesi 8 gün (Tefhimden itibaren)
Ceza Mahkemesi 7 gün (Tefhimden itibaren)
İcra Mahkemesi (Hukuk) 10 gün (Tefhimden itibaren)
İcra Mahkemesi (Ceza) 7 gün (Tefhimden itibaren)
İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Danıştay 30 gün
Kadastro Mahkemesi 15 gün
Tüketici Mahkemeleri 15 Gün (Tebliğden İtibaren)
Temyiz isteminin Reddine İlişkin Mahkeme Kararları 7 gün

 
TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ

Asliye Hukuk – Sulh Hukuk Mahkemeleri 10 gün
Ceza  Mahkemesi 7 gün
İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Danıştay 30 gün

NOT: 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca süre bitimlerinin adli tatile denk gelmesi durumunda bu süreler ayrıca karar vermeye gerek olmaksızın tatilin bittiği günden itibaren yedi gün uzatılmış kabul edilir.
NOT: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat