Teminatın iadesi

MADDE 89- (1) Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir.

89. maddede, teminatın iadesi bağlamında, uygulamada ortaya çıkabile­cek duraksamaları gidermeye yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre; teminat gösterilmesini gerektiren sebebin (HMK md. 84) ortadan kalk­ması halinde, mahkeme, teminat vermiş olan davacının (veya onun yanında davaya müdahale edenin) talebi üzerine teminatın iadesine karar verir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat