Teminatın iadesi nasıl alınır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Teminatın iadesi nasıl alınır?

MADDE 89- (1) Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir.

89. maddede, teminatın iadesi bağlamında, uygulamada ortaya çıkabile­cek duraksamaları gidermeye yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre; teminat gösterilmesini gerektiren sebebin (HMK md. 84) ortadan kalk­ması halinde, mahkeme, teminat vermiş olan davacının (veya onun yanında davaya müdahale edenin) talebi üzerine teminatın iadesine karar verir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat