Teminat gösterilmemesinin sonuçları nelerdir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Teminat gösterilmemesinin sonuçları nelerdir?

MADDE 88- (1) Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir.

(2) Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.

Teminat gösterilmesine ilişkin kararın yerine getirilmesinin dava şartı olarak öngörülmesinin (HMKmd. 114/1-ğ) doğal bir sonucu olarak, davacı, mahkemece kendisine verilen kesin süre içinde teminat göstermezse dava usulden reddedilir (HMK md. 88/1). Davacı yanında fer’i müdahil ola­rak yer alanın (müdahale talebinde bulunan kişinin), müdahale giderlerini karşılamak amacıyla, göstermesi istenen teminatı, verilen kesin süre içinde göstermemesi halinde, müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir (HMK md. 88/2).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat