Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçu

Nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir?

Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçu

T.C YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 2000 / 14163

Karar: 2000 / 219

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Tanıklar çarpmadan sonra mağdurun bankete düştüğünü beyan ettikleri ve çarpma noktasının yaya geçidi olarak gösterilen yere yüz yirmi metre mesafede olduğunun belirlenmesi karşısında sanığa izafe edilen sekizde sekiz oranındaki kusur miktarı kuşkuya neden olduğundan kusur miktarı hususunda bir kez de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik Dairesi veya Karayolları Genel Müdürlüğü yada Teknik Üniversitelerin konu ile ilgili uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

(765 S. K. m. 456, 459, 460)

Tanıkların Çarpmadan Sonra Mağdurun Bankete Düştüğünü Beyan Ettikleri

Dava: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermekten sanık C. Ü.’ın yapılan yargılaması sonunda, Mahkumiyetine dair (Aydıncık) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.9.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C. Başsavcılığının l6.l2.l999 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü:

Eksik Soruşturma

Karar: Dosya içeriğine göre sair itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;

Olaydan sonra Jandarma Ast. Sb. Kd.Çuş. M. K. tarafından düzenlenen krokide çarpma noktasının bankete 1 metre uzaklıktaki kaplama içinde gösterildiği, tanık beyanlarına göre de bu durumun doğrulandığı, keşif sonucu düzenlenen bilirkişi krokisinde de çarpma yerinin banketle kaplama arasındaki çizgi üzerinde olduğu gösterilmiş ise de tanıklar çarpmadan sonra mağdurun bankete düştüğünü beyan ettikleri ve çarpma noktasının yaya geçidi olarak gösterilen yere 120 metre mesafede olduğunun belirlenmesi karşısında sanığa izafe edilen 8/8 oranındaki kusur miktarı kuşkuya neden olduğundan kusur miktarı hususunda bir kez de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik Dairesi veya Karayolları Genel Müdürlüğü yada Teknik Üniversitelerin konu ile ilgili uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi,

Hükmün Bozulması

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat