T.C YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 13941

Karar: 2000 / 115

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Sanık hakkında uygulanan yasadaki temel ağır para cezasının suç tarihinde 1.260.000 lira olduğu gözetilmeden eksik para cezası tayini, Sanığa verilen özgürlüğü bağlayıcı cezanın gerekçe gösterilmeden paraya çevrilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

(647 S. K. m. 4) (765 S. K. m. 455/2)

Eksik Para Cezası Tayini Ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Gerekçe Gösterilmeden Paraya Çevrilmesinin Aleyhe Temyiz Olmadığından Dolayı Bozma Sebebi Yapılmamış Olması

Dava: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten sanık C. Güney’in yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair ANKARA 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.11.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C. Başsavcılığının 14.12.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü:

Karar: Sanık hakkında uygulanan TCK.’nun 455. maddesinin hangi fıkrası olduğu kararda yazılmamışsa da eylemin vasfı belli olduğundan sonuca etkili olmayan bu eksikliğin mahkemesince her zaman giderilmesi mümkün olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

Hükmün Onanması Gereği

1- Sanık hakkında uygulanan TCK’nun 455/2. maddesindeki temel ağır para cezasının suç tarihinde 1.260.000 lira olduğu gözetilmeden eksik para cezası tayini,

2- Sanığa verilen özgürlüğü bağlayıcı cezanın gerekçe gösterilmeden 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince paraya çevrilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Sonuç: Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat