TCK m. 190 nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TCK m. 190 nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Madde 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

  1. a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
  2. b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
  3. c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

               Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(4) (5)

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2)(3)

               (3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat