TAYİN EDİLEN MÜDAFİİN DURUŞMALARI TAKİP ETMEMESİ-SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TAYİN EDİLEN MÜDAFİİN DURUŞMALARI TAKİP ETMEMESİ-SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/37635
K. 2017/6792
T. 12.6.2017

* HIRSIZLIK ( Müdafiin Duruşmaları Takip Etmediğinin Anlaşılması Karşısında Soruşturma Aşamasında Sanığın Müdafiiliğini Üstlenen Avukatın İddianame Tanzimi İle Görevinin Sona Ermesi Sebebiyle Mahkemece Sanığa Barodan Bir Müdafii Tayini İstenmesi Gerekirken ve Usulüne Uygun Bir Görevlendirmenin Yapıldığı Düşünülse Dahi Adı Geçen Müdafii Duruşmada Hazır Bulunmadığından Mahkemece Derhal Başka Bir Müdafii Görevlendirilmesi İçin Gerekli İşlemin Yapılması Gerektiği )

* TAYİN EDİLEN MÜDAFİİN DURUŞMALARI TAKİP ETMEMESİ ( Soruşturma Aşamasında Sanığın Müdafiiliğini Üstlenen Avukatın İddianame Tanzimi İle Görevinin Sona Ermesi Sebebiyle Mahkemece Sanığa Barodan Bir Müdafii Tayini İstenmesi Gerekirken ve Usulüne Uygun Bir Görevlendirmenin Yapıldığı Düşünülse Dahi Adı Geçen Müdafii Duruşmada Hazır Bulunmadığından Mahkemece Derhal Başka Bir Müdafii Görevlendirilmesi İçin Gerekli İşlemin Yapılacağı )

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Müdafiin Duruşmaları Takip Etmediğinin Anlaşılması Karşısında Soruşturma Aşamasında Sanığın Müdafiiliğini Üstlenen Avukatın İddianame Tanzimi İle Görevinin Sona Ermesi Sebebiyle Mahkemece Sanığa Barodan Bir Müdafii Tayini İstenmesi Gerekirken ve Usulüne Uygun Bir Görevlendirmenin Yapıldığı Düşünülse Dahi Adı Geçen Müdafii Duruşmada Hazır Bulunmadığından Mahkemece Derhal Başka Bir Müdafii Görevlendirilmesi İçin Gerekli İşlemin Yapılması Gerektiği )5271/m.150/1,151/1

ÖZET : Sanığın, kendisine baro tarafından bir müdafii atanmasını talep ettiğinin, mahkemece barodan bir müdafii tayini istemek yerine soruşturma aşamasında sanığa zorunlu müdafii olarak atanan Avukata duruşma gününün tebliğ edildiğinin, ancak adı geçen müdafiin, duruşmaları takip etmediğinin anlaşılması karşısında; soruşturma aşamasında sanığın müdafiiliğini üstlenen avukatın iddianame tanzimi ile görevinin sona ermesi sebebiyle mahkemece sanığa 5271 S.K. 150/1. maddesi uyarınca barodan bir müdafii tayini istenmesi gerekirken ve usulüne uygun bir görevlendirmenin yapıldığı düşünülse dahi, adı geçen müdafii duruşmada hazır bulunmadığından, aynı Kanun’un 151/1. maddesine göre, mahkemece derhal başka bir müdafii görevlendirilmesi için gerekli işlemin yapılması gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla müdafiinin yokluğunda hüküm kurulmak suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması, hatalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 Sayılı CMK’nın 34/1., 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtay’ın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi ve ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesinin belirtilmesi, delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde gerekçesiz hüküm kurulması,

2-) Sanığın, 13/11/2012 ve 06/02/2013 tarihli dilekçelerle kendisine baro tarafından bir müdafii atanmasını talep ettiğinin, mahkemece barodan bir müdafii tayini istemek yerine soruşturma aşamasında sanığa zorunlu müdafii olarak atanan Avukata duruşma gününün tebliğ edildiğinin, ancak adı geçen müdafiin, duruşmaları takip etmediğinin anlaşılması karşısında; soruşturma aşamasında sanığın müdafiiliğini üstlenen avukatın iddianame tanzimi ile görevinin sona ermesi sebebiyle mahkemece sanığa 5271 Sayılı CMK’nın 150/1. maddesi uyarınca barodan bir müdafii tayini istenmesi gerekirken ve usulüne uygun bir görevlendirmenin yapıldığı düşünülse dahi, adı geçen müdafii duruşmada hazır bulunmadığından, aynı Kanun’un 151/1. maddesine göre, mahkemece derhal başka bir müdafii görevlendirilmesi için gerekli işlemin yapılması gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla müdafiinin yokluğunda hüküm kurulmak suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı diğer yönleri incelenmeyen hükmün istem gibi BOZULMASINA, 12.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat