Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Satmayı Vaad Eden   :

Satın Almayı Vaad Eden    :

Satış Bedeli               :

…… Yılı ….. Ayının …… günü. ../../……

Ben aşağıdaki mühür ve imzası bulunan ….. Noterliği Noter Vekili …… adresindeki dairemde çalışırken yanıma gelen satış vaadinde bulunan halen yukarıdaki adreste oturduğunu beyan …… ve gösterdiği:

…… ile satın alma vaadinde eden halen yukarıda yazılı adreste oturduğunu beyan ≈ A023/ve gösterdiği;

…… Bana başvurarak bir düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlemesini istediler. Kendileri ile konuştum. Yasal yeteneklerinin bulunduğunu ve okur yazar olduklarını anladım. İbraz ettikleri nüfus cüzdanlarından kanı sahibi oldum. Bunun üzerine ilgililerden satmayı vaad ve taahhüt …… sıfatı ile …… sözlerine başlayarak dedi ki:

(.- Tapu ile sahibi bulunduğum …… gayrimenkuldeki hak ve hissemin tamamını bugünkü tarihi itibari ile alıcısı bulunan …… bedel mukabilinde satmayı vaad ediyorum, satış bedeli olan ……’nın …… kısmını peşin aldım Bakiye ……’nı …… taksitler halinde tarafıma ödemesine rıza ve muvafakat ettiğimi mezkur gayrimenkulün bu günde itibaren bu sözleşme dâhilinde almayı vaad eden’e ait bulunacağını, Alıcı’nın işbu Düzenleme Şeklindeki Gayrimenkul Satış Vaadini ilgili tapu dairesine ibrazla kütüklere tek taraflı şerh verdirip kaldırmakta serbest bulunduğunu, mezkur gayrimenkulün kat’i ferağ takririni alıcının talebi üzerine ……, kat’i ferağ takririni vermekte imtina ettiğim takdirde almayı vaad eden’in işbu düzenleme şeklindeki gayrimenkul satış vaadini ilgili tapu dairesine ibrazla gayrimenkulü hükmen tescil talebinde bulunmasına rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, mezkur gayrimenkulün bu güne kadar olan bilumum vergi harç ve rüsumları ile kanuni mükellefiyetlerinin tarafıma, bu günden sonrakilerin ise Satın Almayı Vaad Eden’e ait bulunacağını, işbu sözleşmeden dolayı doğacak ihtilaflar hallinde …… muhakeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını beyan kabul ve ikrar ederim.) dedi ve beyanını bitirdi.

Bunun üzerine aynı oturumda hazır bulunan ve Satın Almayı Vaad …… söz alarak dedi ki: (Satın almayı vaad eden sıfatı ile …… Yukarıda Satmayı vaad eden’in beyanlarını aynen kabul ederek, sahibi bulunduğunu bildiğim ve tespit ettiğim ….. gayrimenkulü bu günkü tarihi itibari ile …… bedel mukabilinde almayı vaad ediyorum. Satış Bedeli olan ……’nın satıcı beyanında olduğu gibi kendisine ödeyeceğimi, işbu gayrimenkulün bugüne kadar olan bilumum vergi harç ve rüsumları ile kanuni mükellefiyetlerinin satmayı vaad eden’e bu günden sonrakilerin ise tarafıma ait bulunacağını, işbu satış vaadi sözleşmesinden doğacak ihtilafların hallinde …… muhakeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını beyan kabul ve ikrar ederim.) diyerek sözlerini bitirdi. Tutanak ilgililere okunması için verildi. Okudular. İsteklerine uygun olduğunu tarafıma bildirmeleri üzerine tutanağın altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi. …/…/…

Satmayı Vaad Eden

 

Satın Almaya Vaad Eden

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat