Taraflar Arasında Hizmet Akdi İlişkisinin Bulunması

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Taraflar Arasında Hizmet Akdi İlişkisinin Bulunması

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18040

Karar: 2000 / 106

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Davalılardan biri ile davacı arasında hizmet akdi ilişkisi olduğu için meydana gelen hasardan dolayı olaya karışanlar hakkında İş Mahkemesinde dava açılması normal karşılanmalıdır. Davalı işçi ile diğer davalılar hakkında açılacak böyle bir davanın özel mahkemede sonuçlandırılması görevi gerek öğretide gerek uygulamada benimsenmektedir. Böyle olunca işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmelidir.

(818 S. K. m. 41, 50) (1475 S. K. m. 1, 9)

Tazminat Davası

Dava: Davacı vekili, idareye ait tesislerde meydana gelen hasar bedelinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

İş Mahkemesinde Dava Açılabilmesi

Karar: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı idare ile davalılardan (…) arasında hizmet akdi ilişkisi mevcuttur. Davacı adı geçen davalının kullandığı kendilerine ait araç ile karşı yönden gelen diğer davalı (…)un idaresindeki araçla çarpışarak hasara sebebiyet verilmesi nedeniyle tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Ancak ne var ki davalılardan biri ile davacı arasında hizmet akdi ilişkisi olduğu için meydana gelen hasardan dolayı olaya karışanlar hakkında İş Mahkemesinde dava açılması normal karşılanmalıdır. Davalı işçi ile diğer davalılar hakkında açılacak böyle bir davanın özel mahkemede sonuçlandırılması görevi gerek öğretide gerek uygulamada benimsenmektedir. Böyle olunca işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Görev Yönünden Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olması

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 17.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat