Tamirat Ve Tadilat Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Tamirat Ve Tadilat Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11104

Karar: 2000 / 286

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davacı, 6570 sayılı yasanın 7/ç maddesi gereğince tamirat ve tadilat nedeniyle 8.5.1998 tarihinde bu davayı açmıştır. Önceden davalılara ihtar tebliğ edilmediğine göre kiralanan 6570 sayılı yasaya veya Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olsa dahi dava süresinde değildir. Bu durumda davanın süre yönünden reddedilmesi gerekir.(6570 S. K. m. 7)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, tamirat ve tadilat nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı kabul etmiş hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.

Tahliye Davası

10.9.1968 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi davacı vakıf ile davalıların mirasçısı Salih Demirtaş arasında yapılmıştır. Kiracı Salih Demirtaş davacı vakfa ait arazinin bekçiliğini yapmak üzere kiracı olarak arazinin içerisinde bulunan bekçi evinde oturmaktadır.

Dosya içeriğinden kiralananın 6570 sayılı yasaya mı yoksa Borçlar Kanunu hükümlerine mi tabi olduğu anlaşılamamaktadır.

Davacı, 6570 sayılı yasanın 7/ç maddesi gereğince tamirat ve tadilat nedeniyle 8.5.1998 tarihinde bu davayı açmıştır. Önceden davalılara ihtar tebliğ edilmediğine göre kiralanan 6570 sayılı yasaya veya Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olsa dahi dava süresinde değildir. Bu durumda davanın süre yönünden reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Gereği

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 25.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat