Şüphelinin, sanığın veya diğer kişilerin beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması hangi koşullarda yapılabilir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Şüphelinin, sanığın veya diğer kişilerin beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması hangi koşullarda yapılabilir?

Şüpheli ve sanığın bedeninde örnek alınması beden muayenesinin yapılması Ceza Muhakemesi Kanunu madde 75’te düzenlenmiştir. Buna göre bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla bu yola başvurulabilir. Mahkeme talep üzerine veya kendiliğinden bu yönde karar verebilir. Eğer gecikmesinde sakınca bulunan bir hal varsa cumhuriyet savcısı da karar verebilecektir, ancak savcı bu kararını mutlaka mahkeme onayına sunmalıdır. Eğer mahkeme onay vermezse bu yolla elde edilen deliller kullanılamayacaktır. Kişiden biyolojik örnekler alınması ve iç beden muayenesinin yapılabilmesi için bunun kişinin sağlığına zarar vermeyecek olması gerekmektedir. Muayene yapılması ve örnek alınmasına ilişkin kararlara kişi itiraz edebilir. Bazı hallerde bu yöntemin kullanılması yasaklanmıştır: üst sınırı 2 yıldan az olan suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz ve kişiden biyolojik örnek alınamaz.

Şüpheli ve sanık dışındaki kişilerden biyolojik örnek alınması ve bu kişiler üzerinde iç beden muayenesi yapılması ise madde 76’da düzenlenmiştir. Kararı yine aynı makamlar aynı kurallara tabi olarak verir. Diğer kişilerden örnek alınması ve iç beden muayenesinin yapılmasında kişinin sağlığı tehlikeye düşürülmemelidir ve kişi üzerinde cerrahi müdahalede bulunulmamalıdır; sözgelimi kişiden saç, tırnak, tükürük vb. örnekleri alınabilir. Eğer kişi rıza gösterirse bir karar alınmasına gerek olmadan muayene yapılabilir ve örnek alınabilir. Tanıklıktan çekinebilecek kişiler, muayene olmaktan ve örnek vermekten de kaçınabilirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat