Şüpheli veya sanığın parmak izinin, fotoğrafının, beden ölçülerinin alınmasının koşulları nelerdir? Bu işlemin adı nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Şüpheli veya sanığın parmak izinin, fotoğrafının, beden ölçülerinin alınmasının koşulları nelerdir? Bu işlemin adı nedir?

Bu işleme “fizik kimliğin tespiti” adı verilmektedir. Şüpheli veya sanığa ait bu tür kişisel verilerin alınması, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 81’de fizik kimliğin tespiti başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre şüpheli veya sanığın bu tür bilgilerinin alınması birtakım şartlara bağlanmıştır. Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç söz konusuysa şüpheli veya sanığın, sadece kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, dosyaya konulur. Bu işlemleri savcının emri üzerine kolluk gerçekleştirir. Şüpheli veya sanığın kimliği başka şekilde tespit edilebiliyorsa bu tür bilgilerin alınmasına gerek kalmayacaktır. Alınan bu bilgiler sürekli olarak saklanmayacaktır, eğer kişinin suçsuz olduğu anlaşılırsa cumhuriyet savcısının huzurunda yok edilecektir. Kişinin suçsuz olduğunun anlaşılması hukuk sistemimizde savcının kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesi, bu karara yapılan itirazın reddi, yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi ve bu kararların kesinleşmesi halinde olur.

Kişinin parmak izinin alınması konusu ayrıca Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde polisin kişinin parmak izini alma yetkisi vardır:

1- Gönüllü olarak parmak izi vermek isteyenler

2- Silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport almak için başvuruda bulunanlar

3- Polis veya özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler

4- Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunanlar

5- Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan yabancılar

6- Gerekli görülmesi halinde ülkeye giren yabancılar

7- Gözaltına alınan kişiler

Parmak izi alınan kimselerin fotoğrafları da çekilir. Gerek Ceza Muhakemesi Kanunu’na gerek Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na göre alınan parmak izleri, bir siteme kaydedilir. Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat