Soruşturma İzni Verilmemesine İtiraz

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Soruşturma İzni Verilmemesine İtiraz

Adana BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İdari Dava Dairesi

Esas: 2013 / 456

Karar: 2013 / 520

Karar Tarihi: 18.12.2013

(4483 S. K. m. 11)

İSNAT EDİLEN SUÇ: Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Topraktepe köyü 61 parsel sayılı taşınmazın 1312 doğumlu Vahap Karalar’ın mülkiyetinde bulunmasına rağmen şikayetçi 1973 doğumlu Vahap Karalar’ın Musa Büyükbayram’a olan borcundan dolayı tapuda haciz şerhi işlendiği, taşınmazın cebri icra yoluyla satışı üzerine de tescil işleminin yapıldığı iddiası.

SORUŞTURMA İZNİ VEREN MERCİ: Kadirli Kaymakamlığı

İTİRAZA KONU KARAR: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca Mehmet Bucak, Kayhan Kök, Adil İnce ve Muzaffer Kürklü hakkında soruşturma izni verilmesine, Sadettin Öksüz hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Kadirli Kaymakamlığı’nın 05/08/2013 gün ve 2013/23 sayılı kararı.

Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Karara Karşı Yapılan İtirazların Reddi

KARARIN HAKLARINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KISMINA İTİRAZ EDENLER:

  1. MEHMET BUCAK

2.KAYHAN KÖK

KARAR

İtiraz edenler hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın dayanağı dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Ön inceleme raporu ve eki belgelerin, isnat edilen suçtan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, Kayhan Kök ve Mehmet Bucak tarafından haklarında soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı yapılan itirazların REDDİNE, dosyanın 4483 sayılı Yasanın 11. maddesi gereğince Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Kadirli Kaymakamlığına iadesine, Mahkememizce verilen karardan birer suretinin Kadirli Kaymakamlığı’nca ilgililere tebliğine, 18.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat