SORUŞTURMA İZNİ VER İLMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN KALDIRILMASI TALEBİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

SORUŞTURMA İZNİ VER İLMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN

(HAKKINDA

ÖN   İNCELEME

YAPILAN)                            :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :…….. İlçe İdare Kurulunun …/…./…. tarih …./….karar sayılı kararının kaldırılması talebini içerir.
AÇIKLAMALAR

(KARŞI DAVAMIZ)           :

  1. Verilen karar maddi gerçeklere, usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; dosya kapsamından müvekkilin suç işleme kastı ile hareket etmediği açıkça anlaşılmaktadır.
  2. Müvekkil suç işleme kastı ile hareket etmiş olsa idi, …/…./….. tarih ve …./…. karar sayılı kararı ayrı bir kağıda yazıp devamla, boş bıraktığı karar defteri sayfasına yapıştıracağını da kendi beyan ederek Kaymakamlığın bilgisine sunmazdı. Bu husus tamamen müvekkilin iyi niyetinden ve bilgisizliğinden kaynaklanmış olup, hiçbir şekilde, soruşturmayı gerektirecek bir eylemde bulunmamıştır.
  3. İtiraz konusu kararda, soruşturma izni, görevi suiistimal suçu nedeniyle verilmiş olup, böyle bir olayın bu kapsamda değerlendirilmesi yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.

DELİLLER                                  :  ……… Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun …/…/…… tarih ……/…. sayılı dosyası.

HUKUKİ SEBEPLER                :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                      :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; haklı itirazımın kabulü ile, ……. İlçe İdare Kurulunun …./…./……tarih …./…. karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

İtiraz Eden Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat