SORUŞTURMA AŞAMASINDA ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

SORUŞTURMA AŞAMASINDA ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

…….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

…… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ KONTROL KARARINA

İTİRAZ EDEN SANIK     : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

 SUÇ                                       : …………….

KONU                                   : ……. Sulh Ceza Hakimliğinin ../…/… tarih ve 20../… Sorgu sayılı kararı ile verilen adli kontrol kararına karşı itiraz.

AÇIKLAMALAR :

  • ………… 1. Sulh Ceza Hakimliği verilen 20…/…. sorgu sayılı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyorum. İşlenen olayla benim herhangi bir ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlama iftiradan ibarettir, herhangi bir delil yoktur. Ayrıca her gün sabah ve akşam saat 09.00 – 12:00 saatleri arasında karakola gidip imza vermem benim işyerimi açamamama ve ailemin geçimini sağlayamamama neden olmaktadır.
  • – …………………………
  • ……………………………
  • Belirttiğim bu nedenlerle itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : CMK 109. Md.ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, hakkımda verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına, bunun mümkün olmaması halinde adli kontrol kararımın haftada bir gün hafta sonu imza atmam şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

ADLİ KONTROL KARARINA

    İTİRAZ EDEN SANIK