Şirket Nevi Değişikliği Karar Örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Şirket Nevi Değişikliği Karar Örneği

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR TARİHİ           :

KARAR NO                  :

TOPLANTI KONUSU  : Nev’i değişikliği

TOPLANTIYA KATILANLAR

KARAR METNİ:

Ticaret Sicili Memurluğunda ………………. Numarası ile kayıtlı şirketimizin tüm aktif ve pasifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37. ve devamı maddeleri ve de Türk Ticaret Kanunu’nun 152. ve devamı maddeleri hükümleri gereğince ANONİM ŞİRKETE dönüşmesi hakkındadır.

Ortaklar kurulu olarak şirketimizin 31.10.2003 tarihli bilançosu esas alınmak kaydıyla tüm aktif ve pasifiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37. ve devamı maddeleri ve de Türk Ticaret Kanunu’nun 152. ve devamı maddeleri hükümleri gereğince ANONİM ŞİRKETE dönüşmesine, konuya ilişkin olarak şirketimizin ödenmiş sermayesinin ve özvarlık tespitine ilişkin olarak ilgili mahkemeye başvuruda bulunulmasına, yeni şirketin önceki şirketin devamı niteliğinde olmasına, dolayısıyla önceki şirketin bütün hak ve borçlarından sorumlu olmasına, yeni Anonim Şirket kuruluşu ve sair mevzuatın gerektirdiği bilumum işlemlerinin yerine getirilmesine, söz konusu işlemlerin takibinin bizzat şirket veya tayin edilecek vekil/vekiller tarafından yerine getirilmesine ve bu konuda ayrıca karar alınmasına mahal olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

      ORTAK                                  ORTAK                                            ORTAK

   ADI SOYADI                      ADI SOYADI                                             ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO                 T.C. KİMLİK NO                             T.C. KİMLİK NO

         İMZA                                     İMZA                                               İMZA

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat