Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO   :
MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Şikayetten Vazgeçme Beyanımızdır.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR     :

Yukarıda adı geçen sanık hakkında şikayetimizden vazgeçiyoruz. Mahkemece verilen mahkûmiyet hükmünün vazgeçmemiz nedeni ile ortadan kaldırılmasına karar verilmesini dilerim.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere mahkemece verilen mahkumiyet hükmünün vazgeçmemiz nedeni ile ortadan kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

 

Müşteki Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat