T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17775

Karar: 2000 / 626

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 366)

Şikayet Davası

Dava: Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Mercii Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Şart Olmaması

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat