Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği

0
16

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17775

Karar: 2000 / 626

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 366)

Şikayet Davası

Dava: Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Mercii Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Şart Olmaması

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here