Sigortalı Çalışanlar Bayram Tatili İznini Nasıl Kullanır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Sigortalı Çalışanlar Bayram Tatili İznini Nasıl Kullanır?

Sigortalı Çalışanlarda Bayram Tatili

Sigortalı çalışanlar pazartesi ve cuma gününü yıllık izninden kullanarak tatilini uza­tabilir mi?” sorusu sanırım birçok okurumuzun zihninden geçmiştir.

Bildiğiniz gibi, 4857 Sayılı İş Kanununda kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bil­diğimiz “6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Va­tandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hük­münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yasası ile, 26 Nisan 2016 tarihinde İş Kanunundaki izinler hususunda yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.

Bunlardan birisi de yıllık iznin uygulanması konusunda getirilen yeni düzenlemedir. Düzenleme ile 4857 Sayılı İş Kanununun 56. maddesinde yer alan “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir’’ hükmü değiştirilmiştir.

Buna göre; işçi yıllık izninden iki gün izin kullanamayacaktır. Ancak İş Kanunu Madde 56 ve 74’te, işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm üc­retsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu durumda sigortalı çalışanlar ancak işveren rızası ile olan ücretsiz izin kullana­rak bayram tatilini uzatılabilir. Ücretsiz iznin uygulanma yöntemine ilişkin İş Kanunu’muzda bir düzenleme bulunmuyor. Taraflar anlaşarak ücretsiz izin uygulaya­biliyor. Ücretsiz izin döneminde çalışanın iş görme borcu, işverenin ise ücret öde­me borcu geçici süre ile askıya alınmaktadır.

Peki, işçi işverenin kabul etmemesine karşın ücretsiz izne ayrılmaya kalkarsa ne olacaktır?

Bu sorunun yanıtını da dilerseniz özet bir Yargıtay kararının yardımı ile açıklaya­lım:

Hasta olan çocuğunu her gün aşıya götüreceğinden bahisle, 6 ay ücretsiz izin tale­bini işverenin kabul etmeyerek, çocuğunu hastaneye götürmek için zaman zaman kendisine izin verilebileceği işçiye bildirilmiştir.

Bunun üzerine işçinin işe gelmemesi işveren açısından hizmet akdini derhal fesih etme hakkını doğuracağı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.01.1991 tarihli 9343 Esas 199 sayılı kararında belirtilmiştir.

Görülebileceği gibi; yargı da işçinin geçerli bir mazeret öne sürse dahi, işverenin rı­zası olmaksızın ücretsiz izine çıkamayacağını açık bir biçimde ifade etmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat