Senedin Yetkisiz Kişi Tarafından Düzenlenmesi

YARGITAY 12.Hukuk Dairesi
Esas Numarası: 1997/7558
Karar Numarası: 1997/7782

ÖZET: Bononun tanzim tarihi olan 15.1.1997 bonoyu imzalayan kişiler ise, Abdullah K., Halil D. ve Nurettin P.’tır. Anılan kişilerin yetkisiz oldukları belirlendiğine göre şahsen borçtan sorumlu tutulmaları gerekir. Kooperatifin bu kişiler tarafından borçlandırılması söz konusu olamayacağına göre SS Kalem Konut Yapı Kooperatifinin itirazının kabulüne karar vermek gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.6.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

12.1.1997 tarihinde Kooperatif Genel Kurulu’nca Süleyman G., Cafer D., A.İhsan K. yönetim kurulu asıl üyeliklerine seçilmişlerdir. Bononun tanzim tarihi olan 15.1.1997 bonoyu imzalayan kişiler ise, Abdullah K., Halil D. ve Nurettin P.’tır. Anılan kişilerin yetkisiz oldukları belirlendiğine göre şahsen borçtan sorumlu tutulmaları gerekir. Kooperatifin bu kişiler tarafından borçlandırılması söz konusu olamayacağına göre SS Kalem Konut Yapı Kooperatifinin itirazının kabulüne karar vermek gerekirken reddi isabetsizdir.

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.06.1997 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat