Savcının hazırladığı iddianamenin iade edilmesi ne demektir? Hangi hallerde iddianame iade edilir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Savcının hazırladığı iddianamenin iade edilmesi ne demektir? Hangi hallerde iddianame iade edilir?

İddianamenin gerekli bilgileri içermemesi halinde uygulanacak yaptırım iddianamenin iade edilmesidir. Cumhuriyet başsavcılığı adına hazırlanan iddianame ve soruşturma dosyası, savcılığın değerlendirmelerine göre o suçu yargılamakla yetkili mahkemeye verilir. Mahkeme iddianame ve soruşturma evrakının teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde tüm soruşturma evrakını ve iddianameyi inceler. Mahkeme bu inceleme sırasında şu unsurların varlığını gözden geçirir.

· İddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 170’de belirtilen unsurları taşıyıp taşımadığı

· Suçun ispatına etki edeceği mutlak sayılan delillerin yeterince araştırılıp araştırılmadığı

· Suçun ön ödeme veya uzlaşma yoluyla çözümlenecek bir suç olup olmadığı

İnceleme sonunda bir eksiklik veya hata tespit edilirse, bunlar gösterilerek iddianamenin Cumhuriyet başsavcılığına iadesine karar verilir. Kanuna göre iddianame ve soruşturma evrakının mahkemeye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde iddianamenin iadesine veya kabulüne karar verilmesi gerekir. Bu süre iddianamenin mahkemeye teslimi ile başlar. On beş günlük süre içinde iddianamenin kabulü veya iadesine karar verilmemişse, iddianame kabul edilmiş sayılır. İddianamenin iadesi suçun hukuki nitelendirilmesinin yanlış yapıldığı gerekçesine dayanamaz. Çünkü mahkeme hükmü, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında karar verir. Mahkeme eylemin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. (CMK 174/2) Ancak eylemin hukuki nitelendirilmesindeki değişiklik nedeniyle madde yönünden yetkisiz hale gelen mahkeme, bu hususu dikkate alarak iade kararı verebilmelidir. Çünkü bu halde iddianamenin unsurlarından biri değişmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat