Sanık Rızası Olmadan Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılamaz

YARGITAY
8. Ceza Dairesi 2009/34 E.N , 2011/1283 K.N.İlgili KavramlarKISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
Özet
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA SEÇENEK YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİNDE SANIĞIN RIZASININ ALINMASI GEREKİR.
İçtihat Metni
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK.nun 50/1-f maddesinde “… gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya …” karar verilebileceği belirtilmesine rağmen, sanığın rızası alınmadan kamuya yararlı bir işte altı ay süreyle çalıştırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 16.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat