Sanığın Eşini Devamlı Biçimde Dövmesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Sanığın Eşini Devamlı Biçimde Dövmesi

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 2000 / 27

Karar: 2000 / 218

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Sanığın, eşi olan katılanı devamlı biçimde dövmekten ibaret eylemine ilişkin açılan kamu davasında kanıtları takdir ve nitelemenin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması, kanuna aykırıdır. (765 S. K. m. 456, 457, 478)

Aile bireylerine kötü davranma suçundan sanık Gökhan Y. hakkında TCY. nın 456/4, 457/1.maddeleri uyarınca sanığın 16.000.000 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, ilişkin Ankara Sulh 5.Ceza Mahkemesinden verilen 1998/1079 Esas, 1998/1395 Karar sayılı ve 8.12.1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi katılan Zeynep Y. vekili tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 16.12.1999 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 3.1.2000 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Aile Bireylerine Kötü Davranma Suçu

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın, eşi olan katılanı devamlı biçimde dövmekten ibaret eylemine ilişkin T.C.Yasanın 478/1-3 maddeleri uyarınca açılan kamu davasında kanıtları takdir ve nitelemenin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması,

Kanıtları Takdir Ve Nitelemenin Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği

2- Kabule göre, T.C.Yasasının 456/4.maddesinin uygulanması sırasında üst sınırın üzerinde cezaya hükmedilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan Zeynep Y. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 02.02.2000

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat