Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Suçu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Suçu

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2000 / 131

Karar: 2000 / 125

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Olay günü hasırcılar kavşağında görevli oldukları tespit edilen sanıkların suça konu sahte olduğu belirlenen trafik kazası tespit tutanağındaki kaza yerinin görev sahaları içine girip girmediği ilgili merciden sorulup, gerektiğinde keşfen de tespit edildikten sonra sanıkların eyleminin evrakta sahtekarlık suçunu oluşturup oluşturmadığının araştırılmaması doğru değildir.(765 S. K. m. 80, 339)

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Sahte Olduğu

Dava: Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Harun ve arkadaşları hakkında yapılan duruşma sonunda, mahkumiyetlerine dair Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.5.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C. Savcısı ile sanıklar Harun, Uğur ve Ali vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 5.10.1999 tarihli tebliğname ve 13.1.2000 tarihli kenar yazı ile 14.1.2000 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: C. Savcısının temyiz dilekçesinin içeriğine göre sanıklar Harun, Uğur, Ali ve Şerife hasren yapılan incelemede;

Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Kaza Yerinin Sanıkların Görev Sahaları İçine Girip Girmediği

Ancak:

1- Olay günü hasırcılar kavşağında görevli oldukları tespit edilen sanıklar Ali ile Muzaffer in suça konu sahte olduğu belirlenen trafik kazası tespit tutanağındaki kaza yerinin görev sahaları içine girip girmediği ilgili merciden sorulup, gerektiğinde keşfen de tespit edildikten sonra sanıkların eyleminin TCK. nun 339. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığının araştırılmaması,

Eylemin Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılmaması

Kabule göre;

2- İddianame ve lüzumu muhakeme kararı içeriğine göre sahte alkol tespit raporu tanziminden açılmış kamu davası bulunmadığı gözetilmeyerek, sanık Ali hakkında TCK. nun 80. maddesinin uygulanması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, C. Savcısı ile sanıklar Harun, Uğur ve Ali vekillerinin temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, sanık Ali Yalçının kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 27.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat