Sahtecilik Davası

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Sahtecilik Davası

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2000 / 400

Karar: 2000 / 210

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET: Olayda, hazırlık tahkikatı sırasında, suça konu nüfus cüzdanlarının kandırma yeteneği ile ilgili alınmış bir ekspertiz raporu var ise bunun temini, eğer bir rapor yok ise; suça konu belgeler üzerindeki tahrifatın ve soğuk damga izinin, fotoğraf üzerinde de devam edip etmediği nazara alınarak, sonucuna göre iğfal kabiliyeti taşıyıp taşımadıkları saptandıktan sonra, sanıkların hukuki durumunun ve suç vasfının tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizdir.(765 S. K. m. 342)

Suça Konu Nüfus Cüzdanlarının İğfal Kabiliyeti Taşıyıp Taşımadıklarının Saptanması

Dava: Sahtecilikten sanık Halit Bilici, Mehmet Çelik ve Ahmet Kolakan haklarında yapılan duruşma sonunda, mahkumiyetlerine dair Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12.10.1999 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 22.1.2000 tarihli tebliğname ile 24.1.2000 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulması İsabetsiz Oluşu

Karar: 1- Hazırlık tahkikatı sırasında, suça konu nüfus cüzdanlarının kandırma yeteneği ile ilgili alınmış bir ekspertiz raporu var ise bunun temini, eğer bir rapor yok ise; suça konu belgeler üzerindeki tahrifatın ve soğuk damga izinin, fotoğraf üzerinde de devam edip etmediği nazara alınarak, sonucuna göre iğfal kabiliyeti taşıyıp taşımadıkları saptandıktan sonra, sanıkların hukuki durumunun ve suç vasfının tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Hükmün Bozulması Gereği

2- Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde suça konu nüfus cüzdanlarının dosya içerisine konulmaması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Halit Bilici, Mehmet Çelik ve Ahmet Kolakan’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 31.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat