Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi

Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                         : … tarihli ara karar gereği savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Çalınan araca, sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek ve sahte kimlik kullanarak sanığın tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden faydalanılarak söz konusu çalıntı araç müvekkil sanığa satılmıştır. 165. maddenin uygulama alanı bulunabilmesi için suç konusu para veya eşyayı iştirak olmaksızın kabul etmesi gerekmektedir. Oysa sanık tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden yararlanılarak mağdur edilmiştir.

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı … tarihli Ekspertiz Raporu’na göre çalıntı olduğu anlaşılan araçlara ait tescil belgelerindeki trafiğe ait soğuk mühür izlerinin arşivlerdeki hakiki örnek basım izlerine kıyasla sahte olduğu fakat bu belgelerin “sahteliği ilk nazarda ve kolaylıkla fark edilemeyeceğinden belgelerin iğfal kabiliyetini haiz olduğu” belirlenmiştir.

3. Söze konu ekspertiz raporu da dikkate alındığında müvekkilin ruhsatnamelerin sahteliğini ve plakaların sahte araçlara takılı olduğunu fark edebilmesi mümkün değildir.

4. Müvekkil … Oto Pazarı’nda satın aldığı aracın motor ve şase numaralarını kontrol etmiş ve bunların doğruluğu karşısında güvenerek aracı satın almıştır. Sanık tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden mağdur edilmiştir. 

5. Müvekkilimizin sahte kimlik ya da ruhsatname düzenlemek ve kullanmakla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sahte kimlik ve sahte ruhsatname düzenleyerek kullanan sanıklar müvekkil sanığı mağdur etmişlerdir.

6. Müvekkil sanık olayın mağdurudur. Hukuki yönden de geçerli olamayan satım akdi zira unsurları itibariyle meydana gelmiş işlem içeriği itibariyle (çalıntı olması) başlangıçtan itibaren hüküm doğurmamaktadır. Butlan sebebiyle kesin hükümsüzdür. Kendisiyle bu geçersiz akdi yapan şahıs sahte kimlik kullanmıştır. Karşı akdedeni tanımamaktadır. Kısaca müvekkil sanık mağdur olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM   : Belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, müvekkil üzerine atılan suçu işlemediğinden beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat