Rehinli İcra Takiplerinde Rehin Açığı Belgesi

İlgili Yasa

Rehin açığı belgesi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 152- Rehin, satış isteyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılmazsa veya satılıp da tutarı takip olunan alacağı yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için bir belge verilir.

Alacağı irat senedinden veya bir gayrimenkul mükellefiyetinden doğmayan alacaklı, bu suretle tahsil edemediği alacağı için borçlunun sıfatına göre iflâs veya haciz yoluna gidebilir.

Alacaklı, satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren bir sene içinde haciz yolu ile takip talebinde bulunursa yeniden icra veya ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.

Rehin açığı belgesi, borç ikrarını mutazammın senet mahiyetindedir.

Açıklama

Rehili mal, satış isteyenin alacağına yetmediği takdirde, alacağın geri kalan kısmı için İcra Müdürlüğünden bu alacaklıya bir belge verilecektir. Bu belgenin adı rehin açığı belgesidir.

Rehin açığı belgesi, borç ikrarını kapsayan senet niteliğindedir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat