Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Nasıl Açılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Nasıl Açılır?

Mahkemeden -alınmış ve kesinleşmiş nafaka hükmünde yazılı miktarda nafaka almakta iken, nafaka borçlusunun mal varlığında ve gelirinde artma olduğunu tespit eden nafaka alacaklısı, yeniden mahkemeye başvurarak nafakanın artırılmasını isteyebilir. Bunun gibi, nafaka borçlusu da, mahkemeden; nafaka alacaklısının durumunun iyileştiğini öğrendiği takdirde ödemekte olduğu nafakanın uygun bir oranda indirilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemece gözönünde tutulacak husus, nafaka hükmünün kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile nafaka alacaklısının durumunda veya nafaka borçlusunun mal varlığında değişme olup olmadığı hususlarıdır. Nafaka artırılması davasında, nafaka borçlusunun gelir ve mal varlığının artması, nafakanın indirilmesi davasında da nafaka alacaklısının durumunda ve gelirinde değişme ve artması durumları saptanacaktır.

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Görevli Mahkeme

 1. Tedbir ve yardım nafakalarının artırılması veya eksiltmesinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.
 2. Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden alinmış nafakanın artırılması davası görülmekte iken boşanma davası açılmış ise, görevli mahkeme yine Asliye hukuk
 3. İştirak nafakasının artırılma ve eksiltilmesinde görevli mahkeme Asliye Hukuk
 4. Her türlü nafakanın artırılması davaları Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Yetkili Mahkeme

 1. Borçlunun (ikametgâh) konutunun bulunduğu yer mahkemesi,
 2. İştirak nafakasının artırılması davasında, boşanma davasını gören, mahkeme ile davalının konutu mahkemesi, Tedbir nafakasında artırma ve eksiltmelerinde yetki söz konusu değildir

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Davacı

 1. Kendisine nafaka hükmedilmiş olup artırılmasını isteyen (nafakanın artırılması davasında).
 2. Kendisinden nafaka alınmasına hükmedilmiş olup indirilmesini isteyen (nafakanın azaltılması davasında).

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Davalı

 1. Nafakanın artırılması davasında nafaka borçlusu,
 2. Nafakanın indirilmesi davasında nafaka alacaklısıdır.

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Dava Açma Koşulları

 1. Nafakanın artırılmasında nafaka borçlusunun hüküm tarihinden sonra mali vaziyeti iyileşmiş olmalı, nafaka alacaklısının da ihtiyaçları artmış bulunmalıdır.
 2. Nafakanın azaltılmasında, nafaka borçlusunun hüküm gününden sonra mali durumu bozulmuş olmalı, nafaka alacaklısının da mali durumu iyileşmiş bulunmalıdır.

Nafakanın Arttırılması ve İndirilmesi Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Hakim, nafaka alacaklısının nafakaya ihtiyacı olmayacak şekilde mali durumunun iyileştiği, sağlığına kavuştuğu, çalışacak hale geldiği, yaşının büyüdüğü, çalışma yaşma kavuştuğu, iddiası karşısında tDu hususlar ispat edildiği takdirde de nafaka kendiliğinden kalkar.
 2. Hakim, bilirkişi dinleyebilir. Tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırır. Hakiki nafaka ihtiyacını tesbit eder.
 3. Evlilik dışı çocuğun nafakasının artırılması veya eksiltilmesi davaları da Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir.
 4. Nafaka davalarında reddedilen bölüm için davalı lehine vekalet ücreti takdir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat