Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Nafaka Davası

T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2009 / 21519 Karar: 2010 / 1149 Karar Tarihi: 02.01.2010
ÖZET: Davanın reddedilmiş olmasına göre, davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmesi gerekirken hükümde <Davacı tarafından yargılama gideri olarak sarf edilen …TL’nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine> şeklinde mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde davacı aleyhine hüküm kurulmuş olması nedeniyle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.(1086 S. K. m. 417)

Reddedilen Davada Davacı Tarafından Sarf Edilen Yargılama Giderinin Davacıdan Alınarak Davalıya Verilmesine Karar Verilmesi

Dava: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Mükerrer Ödemeye Neden Olması

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Hükmün Düzeltilerek Onanması

Sonuç: Ancak, davanın reddedilmiş olmasına göre, davacı tarafından yapılan 120 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan 15 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmesi gerekirken hüküm 5. fıkrasında <Davacı tarafından yargılama gideri olarak sarf edilen 120 TL’nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine> şeklinde mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde davacı aleyhine hüküm kurulmuş olması doğru değil ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5. fıkrasının hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine <Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına davalı tarafından yapılan 15 TL yargılama ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine> fıkrasının yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 1.55 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 02.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat