Mirasta Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mirasta Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi

MADDE 644- Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mi­rasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, İstem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hu­susunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bir mirasçı, kalıta dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hukuk yargıcı, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mi­rasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Kalıta dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi husu­sunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bu hüküm uygulamadaki elbirliği mülkiyetinin kötüniyetli mirasçılarına karşı yarar dengelerini sağlamıştır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat