Alacaklıların durumu

MADDE 603- Mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklıla­rının haklarından, vasiyet alacaklılarının hakları da mirasçıların alacaklılarının haklarından önce gelir.

Mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçıların alacaklıları ile mirasbırakanın alacaklıları aynı haklara sahiptirler.

Madde 743 sayılı Yasanın yanlışlığını düzelterek adaletli bir durumun doğ­masına neden olmuştur.

Mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarından, vasiyet alacaklılarının hakları da mirasçıların alacaklılarının haklarından önce gelir.

Mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçıların alacaklıları ile mirasbırakanın alacaklıları aynı haklara sahiptirler.

Tenkis ve geri isteme

MADDE 604.(544)- Mirasçılar, vasiyet yükümlülüğünü yerine getirdikten son­ra mirasbırakanın daha önce bilmedikleri borçlarını öderlerse, vasiyet alacaklısın­dan vasiyetin tenkisini isteyebilecekleri oranda verileni geri isteme hakkına sahiptir­ler.

Vasiyet alacaklısı, ancak geri isteme zamanında var olan zenginleşmesi öl­çüsünde sorumlu tutulabilir.

Yararına vasiyet yapılan kişi vasiyete konu malı teslim aldıktan sonra önce­den bilinmeyen kalıt borçları ortaya çıkmış ise mirasçılarda bu borcu ödemek zo­runda kalmışlar ise vasiyet alacaklısından vasiyetin tenkisini ödedikleri oranda isteme hakkına sahiptirler.

Lehine vasiyet yapılan ancak ödeme zamanında elinde kalan malla sorumlu tutulabilir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat