Memurun Maaşı Nasıl Haczedilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Memurun Maaşı Nasıl Haczedilir?

kredi-karti veya Borçlarını ödememiş ya da ödeyememiş olan Devlet memurlarının aylık ücretlerinin haczedilmesi de mümkün olmakla birlikte, bu haciz bazı usul ve esaslara bağlanmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, maaş ve ücretlerin kısmen haczedilebileceğine hükmetmiştir. Kanunda “Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığı altında düzenlenen maddeye göre;

**Maaş veya ücretler, borçlu memur ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olacağına icra memuru tarafından takdir edilecek miktar indirildikten sonra haczolunur.

**Haczolunacak miktar, memurun maaş veya ücretinin dörtte birinden az olamaz.

**Maaş veya ücret üzerinde birden fazla haciz söz konusu ise hacizler sıraya konulur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilmez.

**Borçlu olan memur kabul etmiş olsa bile, aldığı maaş veya ücretin tamamı haczedilemez.

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve borçlu olan memurun maaş veya ücretinin haczinin alacaklı tarafından istenmesi halinde, icra müdürlüğü memurun kurumuna bir ihbarname gönderir.

İhbarnamede, borçlunun maaş veya ücretinin haczedildiği, maaş veya ücretin haczedilen kısmının icra dairesine bildirilmesi ve borç bitinceye kadar da ücret miktarının borçlunun ücretinden kesilip icra dairesine gönderilmesi gerektiği bildirilir.

Haczedilen maaş veya ücretten kesinti yapılmaya başlandıktan sonra borçlunun maaş veya ücretinde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, memurun kurumunun bu durumu icra dairesine bildirmesi gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat