Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olur?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olur?

Mal Rejiminin tasfiyesine yönelik dava, boşanmanın veya evlenme­nin iptaline ilişkin dava kesinleştikten sonra açılabileceği gibi, bu dava­larla birlikte de açılabilir. Tasfiye davasına konu alacak, boşanmanın eki niteliğinde olmadığından değerine göre nisbi harca tabidir.

Boşanma ile birlikte mal rejiminin tasfiyesinin de istenmesi halinde; usûl ekonomisi açısından davaların ayrılması doğru olur. Çünkü tasfi­yeye yönelik yapılacak inceleme ve araştırmanın gerektirdiği zaman, yargılama masrafı, boşanma davasının reddi halinde boşa gidecektir. Tasfiye davasında eklenecek değerlerin belirlenmesi için (md. 229) mu­vazaalı devirden yararlanan üçüncü kişilere de davanın ihbarı gerekebi­lir. Bu durumda da; boşanma davası ile birlikte görülecek tasfiye davası adeta içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Her iki dava ayrılarak; tasfiye da­vası yönünden boşanma davası bekletici mesele kabul edilebilir. Boşan­ma davasının reddi halinde; kanundaki diğer belirtilen durumlar yoksa (ölüm, başka bir mal rejiminin seçimi v. d.) tasfiye gündeme gelmeyece­ğinden bu dava da reddedilecek, boşanma davası kabul edilirse, tasfiye davasına devam olunabilecektir.

Boşanma veya evlenmenin iptaline yönelik davanın açıldığı tarihte, eşler arasındaki mal rejimi sona ereceğinden; malların tesbiti (edinilmiş mallarla kişisel malların ayrımı gibi) bu tarihe göre olacaktır. Bu tarihten sonra eşlerin edindiği mallar, tasfiye işleminde dikkate alınmayacaktır.

MİRAS HUKUKUYLA İLİŞKİSİ

Aralarında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin geçerli olduğu eş­lerden birinin ölümü halinde; sağ kalan eşin, Ölen eşin mirasçılarından isteyebileceği iki çeşit hak vardır:

Mal ayrılığı rejimi sona erdiğinde, eşlerin paylı mülkiyetinde bulu­nan bir mal yasanın aradığı koşullar varsa, eşlerden birine Özgülenebilir. Bunun için, paylı malın kendisine verilmesini isteyen eşin:

  • O malın kendisine özgülenmesinde üstün yararı olduğunu kanıt­laması,
  • Paylı mülkiyete konu maldaki diğer eşe ait payın, ödeme günün­deki karşılığını vermesi gerekir.

Paylı mülkiyete konu malın kendisine özgülenmesinde üstün yararı bulunduğunu bir eş nasıl kanıtlayabilir? Örneğin paylı mülkiyete konu mal bir mühendislik, avukatlık bürosu, doktor muayenehanesi veya bu­na benzer bir işyeri ise ve o malın kendisine özgülenmesini isteyen eş orada çalışıyorsa üstün yaran şartı gerçekleşmiş sayılabilir.

Mal ayrılığı rejiminde, eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığı ile sorumludur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat