Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 18788

Karar: 2010 / 155

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Olayda, davalı-davacı kocanın şiddet uygulamasına karşılık davacı-davalı kadının da güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Davacı-davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekir.(4721 S. K. m. 174)

Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Oldukları

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği

Karar: 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden davalı-davacı kocanın şiddet uygulamasına karşılık davacı-davalı kadının da güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Türk Medeni Yasasının 174. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davacı-davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

Maddi Ve Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gereği

Sonuç: Hükmün 2. bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu sair hususların 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010c

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat