KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA

MADDE 228.- (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verile­cek ceza bir katı oranında artırılır.

Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri­ne hükmolunur.

Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

I- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu ile korunan hukuksal yarar, toplumun ve çocukların kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike­den ve doğurması olası facialardan korunması ve genel ahlakın düşmemesinin sağlanmasıdır.

II- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:

Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir.

Suçun mağduru ise, bu suçla sosyal ve ekonomik değerleri tahribata uğrayan toplum ile bu suçun ortaya koyduğu tehlikeden ve doğurması olası facialardan zarara uğrayan bireylerdir.

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:

Suçun maddi unsuru, kumar oynanması için yer veya başka surette imkân sağ­lanmasıdır. Suçun oluşması için, bu yerin aleni olması aranmamıştır. Bu tanıma göre, örneğin failin evinin bir odasını kumar oynanması için tahsis etmesi dahi su­çun oluşması için yeterlidir. Önemli olan kumarın oynanması için sağlanan yer ve imkânın kumar oynamaya elverişli olmasıdır.

Oynanan oyu­nun “kumar” tanımı içerisinde bulunup bulunmadığının belirlenmesi bakımından oyunun niteliğinin bilinmesi, gerektiğinde bilirkişi mütalaasına başvurulması gere­kir. Spor Toto, Sayısal Toto, Şans Topu ve Milli Piyango özel yasalarla düzenlenip izin verilen oyunlardan olduğundan “kumar” kavramına dahil değildir.

228.maddede ta­nımlanan suçun oluşumu bakımından kumarın para karşılığı veya sigara, viski gibi herhangi bir mal karşılığı oynanması arasında fark yoktur.

Müşterilere para ile satılan jetonlarla çalışan otomatik makinelerle oynanan oyunlarda, kâr ve zarar talihe bağlı ise TCK’nun 44.maddesi (fikri içtima kuralı) gözetilerek eylemin 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Aletleri ve Makineleri Hakkında Kanunun 2. madde­sinin uygulanması gerekir. Oyunun oynanma kuralları ve jeton karşılığının verilen şeyle uygun olup olmadığı, oyun kurallarının önceden duyurulup duyurulmadığı hususları araştırılarak, gerektiğinde otomatik makine üzerinde konunun uzmanı olan bilirkişiler aracılığıyla inceleme yaptırılarak hile ve aldatma unsuru bulunduğu takdirde eylemin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

IV-  SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Suçun manevi unsuru, failin kazanç sağlamak amacıyla kar ve zararın talihe bağlı olduğu kumar oyununun oynanmasını sağlamak için yer veya başka suretle imkân sağlamaya yönelik kastı ile oluşmaktadır. Suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir,

V- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DA­VA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılır. Su­çun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hâkim veya mahkeme, şir­ket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir (CMK.133.md.)

Görevli Mahkeme: Bu suçtan açılan davalara 5235 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesinde bakılır.

Suçun Yaptırımı: Suçun faili bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile ceza­landırılır. Hapsin maddede gösterilmeyen alt sınırı 49/1.madde uyarınca bir aydır. Adli para cezası ise 52/1.madde uyarınca tayin edilecektir.

Dava Zamanaşımı: Suçun dava zamanaşımı süresi 66/1-e maddesi uyarınca sekiz yıldır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat